Kategorya: Paglikha

Ano ang teorya ng abiogenesis?

Ano ang teorya ng abiogenesis? Ano ang kahulugan ng abiogenesis? Mayroon bang anumang siyentipikong ebidensya na ang buhay ay maaaring magmula sa walang buhay?

Magbasa Nang Higit Pa

Mga tanong tungkol kina Adan at Eba

Mga tanong tungkol kina Adan at Eba - Naligtas ba sina Adan at Eba? Ilang anak ang mayroon sina Adan at Eva? Kailan nilikha sina Adan at Eva?

Magbasa Nang Higit Pa

Dapat bang literal na unawain ang kuwento nina Adan at Eba?

Dapat bang literal na unawain ang kuwento nina Adan at Eba? Bakit napakahalaga para sa salaysay nina Adan at Eva na mabigyang-kahulugan nang literal?

Magbasa Nang Higit Pa

Gaano katagal sina Adan at Eva sa Halamanan ng Eden?

Gaano katagal sina Adan at Eva sa Halamanan ng Eden bago sila nagkasala? Sina Adan at Eva ba ay nasa Halamanan ng Eden nang mga araw, linggo, buwan, taon?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang edad ng sansinukob?

Ano ang edad ng sansinukob? Bilyon-bilyong taon na ba ang uniberso, o libu-libong taong gulang na? Ang Bibliya ba ay nagsasalita tungkol sa edad kung ang uniberso?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Anthropic Principle?

Ano ang Anthropic Principle? Ang uniberso at buhay ba ay nagpapakita ng mga palatandaan ng sadyang dinisenyo? Ang planeta ba ay perpektong dinisenyo upang mapanatili ang buhay?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahulugan ng antediluvian?

Ano ang kahulugan ng antediluvian? Anong mahahalagang pangyayari sa Bibliya ang naganap noong panahon ng antediluvian?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa astronomiya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa astronomiya? Paano inihahayag ng astronomiya, ang pag-aaral ng mga bituin, ang kaluwalhatian ng Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang behemoth?

Ano ang behemoth? Dinosaur ba ang behemoth? Ang behemoth ba ay isang mitolohiyang nilalang?

Magbasa Nang Higit Pa

Ginamit ba ng Diyos ang Big Bang para likhain ang uniberso?

Ginamit ba ng Diyos ang Big Bang para likhain ang uniberso? Ang Diyos ba ang nagpasa ng big bang?

Magbasa Nang Higit Pa

May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa pagkakaroon ng black hole?

May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa pagkakaroon ng black hole? Ano ang black hole? Bakit nilikha ng Diyos ang mga black hole?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga cavemen, prehistoric men, neanderthal?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga cavemen, prehistoric men, neanderthal? Kung nilikha ng Diyos si Adan at Eba nang buo, saan nanggaling ang mga cavemen?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Y-Chromosomal Adam at Mitochondrial Eve?

Ano ang Y-Chromosomal Adam at Mitochondrial Eve? Mayroon ba talagang siyentipikong ebidensya na ang lahat ng nabubuhay ay nagmula sa isang babae? Mayroon ba talagang siyentipiko na ang bawat tao na nabubuhay ngayon ay maaaring masubaybayan ang kanyang ninuno pabalik sa isang tao?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng Bibliya kapag ito ay tumutukoy sa mga sulok ng mundo?

Ano ang ibig sabihin ng Bibliya kapag ito ay tumutukoy sa mga sulok ng mundo? Ang mundo ba ay may apat na sulok ayon sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang nangyari sa bawat araw ng Paglikha?

Ano ang nangyari sa bawat araw ng Paglikha? Literal bang mauunawaan ang mga araw ng Paglikha sa Genesis kabanata 1?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paglikha kumpara sa ebolusyon?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa Creation vs. evolution? Ang Paglikha kumpara sa ebolusyon ay isang tanong ng agham, o isang tanong ng kasalanan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kwento ng Paglikha sa Bibliya?

Ano ang kwento ng Paglikha sa Bibliya? Ang kuwento ba ng Paglikha sa Genesis kabanata 1-2 ay literal na unawain?

Magbasa Nang Higit Pa

Siyentipiko ba ang creationism?

Siyentipiko ba ang creationism? Maaari bang ituring ang creationism na isang wastong anyo ng agham?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa cryonics o cryogenics?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa cryonics? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa cryogenics? Ang cryonics/cryogenics ba ay science o science fiction?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahulugan ng Darwinismo?

Ano ang kahulugan ng Darwinismo? Paano nauugnay ang Darwinismo sa debate sa ebolusyon kumpara sa paglikha?

Magbasa Nang Higit Pa
Top