Kategorya: Katolisismo

Biblikal ba ang apostolic succession?

Biblikal ba ang apostolic succession? Ang awtoridad ba ng mga apostol ay naipasa sa kanilang mga kahalili?

Magbasa Nang Higit Pa

Ligtas ba ang mga Katoliko?

Ligtas ba ang mga Katoliko? Pumupunta ba sa langit ang mga Katoliko? Kung ang isang tao ay sumusunod sa mga paniniwala at gawi ng Romano Katoliko, siya ba ay naligtas?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Assumption of Mary?

Ano ang Assumption of Mary? Ang ina ba ni Jesus na si Maria ay dinala sa Langit tulad ng pag-akyat ni Jesus sa Langit?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang beatification at canonization at ito ba ay biblical?

Ano ang beatification at canonization at ito ba ay biblical? Ang proseso ba ng Romano Katoliko sa pagdedeklara ng isang tao bilang isang santo ay sang-ayon sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Catholic catechism?

Ano ang Catholic catechism / catechesis? Ano ang mga pangunahing aral ng katekismong Katoliko?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang Simbahang Katoliko ba ay isang hiwalay na relihiyon o isang dibisyon ng Kristiyanismo?

Ang Simbahang Katoliko ba ay isang hiwalay na relihiyon o isang dibisyon ng Kristiyanismo? Tunay nga bang Kristiyanong simbahan ang Simbahang Katoliko?

Magbasa Nang Higit Pa

Ako ay isang Katoliko. Bakit ko dapat isaalang-alang ang pagiging isang Kristiyano?

Ako ay isang Katoliko. Bakit ko dapat isaalang-alang ang pagiging isang Kristiyano? Ano ang pagkakaiba ng isang Kristiyano at isang Katoliko?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano nagagawa ng mga Katoliko ang exorcism kung marami sa kanilang mga paniniwala ay hindi ayon sa Bibliya?

Paano nagagawa ng mga Katoliko ang exorcism kung marami sa kanilang mga paniniwala ay hindi ayon sa Bibliya? Bakit parang may kapangyarihan ang mga paring Katoliko na magpalayas ng demonyo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang mga Katoliko ba ay sumasamba sa mga idolo / nagsasagawa ng idolatriya?

Sumasamba ba ang mga Katoliko sa mga idolo? Ang mga Katoliko ba ay nagsasagawa ng idolatriya? Bakit madalas na inaakusahan ang Simbahang Romano Katoliko na sumasamba sa mga diyus-diyosan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang Katolisismo ba ay isang huwad na relihiyon?

Ang Katolisismo ba ay isang huwad na relihiyon? Ang Katolisismo ba ay isang kulto? Itinatanggi ba ng Simbahang Katoliko ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya?

Magbasa Nang Higit Pa

Dapat bang lumahok ang isang hindi Katolikong Kristiyano sa isang Misa ng Katoliko?

Dapat bang lumahok ang isang hindi Katolikong Kristiyano sa isang Misa ng Katoliko? Pareho ba ang Catholic Mass/Eucharist sa Bible Lord’s Supper/Christian Communion?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahulugan/kahulugan ng salitang Katoliko?

Ano ang kahulugan/kahulugan ng salitang Katoliko? Ang katagang Katoliko ba ay tumutukoy lamang sa pangkalahatang simbahan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Sampung Utos ng Katoliko?

Ano ang Sampung Utos ng Katoliko? Bakit iba ang bilang ng mga Katoliko sa Sampung Utos?

Magbasa Nang Higit Pa

Dapat bang magkaroon ng katumbas o higit na awtoridad ang tradisyong Katoliko kaysa sa Bibliya?

Dapat bang magkaroon ng katumbas o higit na awtoridad ang tradisyong Katoliko kaysa sa Bibliya? Mayroon bang anumang aspeto ng tradisyong Katoliko na hindi sang-ayon sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Katoliko laban sa Protestante – bakit napakaraming poot?

Katoliko laban sa Protestante – bakit napakaraming poot? Ano ang mga pangunahing lugar ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga Protestante at Katoliko?

Magbasa Nang Higit Pa

Itinuturo ba ng Bibliya ang hindi pag-aasawa ng mga pari?

Itinuturo ba ng Bibliya ang hindi pag-aasawa ng mga pari? Hinihikayat, pinahihintulutan, o hinihiling ba ng Bibliya na ang mga pinuno ng simbahan ay walang asawa?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang charismatic Roman Catholics?

Ano ang charismatic Roman Catholics? Mayroon bang bagay tulad ng charismatic Roman Catholics? Ginagawa ba ng ilang Katoliko ang mga mahimalang kaloob ng Espiritu?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Order ng Cistercian?

Ano ang Order ng Cistercian? Ano ang pinagmulan ng Order ng Cistercian? Paano naiiba ang Cistercian Order sa ibang mga relihiyosong orden?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang conciliar movement / conciliarism?

Ano ang kilusang nagkakasundo? Ano ang conciliarism? Dapat bang magkaroon ng pinakamataas na awtoridad ang mga konseho ng simbahang ekumenikal sa simbahang Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtatapat ng kasalanan sa isang pari?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtatapat ng kasalanan sa isang pari? Kailangan ba nating ipagtapat ang ating mga kasalanan sa isang pari bago sila patawarin ng Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa
Top