Kategorya: Bibliya

Ano ang ibig sabihin ng 11:11 sa Bibliya?

Ano ang ibig sabihin ng 11:11 sa Bibliya? Mayroon bang anumang kabuluhan ang 11-11 / 1111 sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang 21st Century King James Version (KJ21)?

Ano ang 21st Century King James Version (KJ21)? Ang 21st Century King James Version ba ay mabuti at tumpak na salin ng Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mabilis na buod ng bawat isa sa 66 na aklat ng Bibliya?

Ano ang mabilis na buod ng bawat isa sa 66 na aklat ng Bibliya? Tungkol saan ang bawat isa sa 66 na aklat ng Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mali sa paraang alegorikong interpretasyon?

Ano ang mali sa paraang alegorikong interpretasyon? Dapat bang bigyang-kahulugan ang Bibliya sa alegorya? Masyado bang subjective ang allegorical interpretation?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang American Standard Version (ASV)?

Ano ang American Standard Version (ASV)? Ang American Standard Version ba ay mabuti at tumpak na salin ng Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Amplified Bible (AMP)?

Ano ang Amplified Bible (AMP)? Ang Amplified Bible ba ay isang mahusay at tumpak na pagsasalin ng Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang antithetical parallelism sa Hebrew poetry?

Ano ang antithetical parallelism sa Hebrew poetry? Paano ko mauunawaan ang parallelism na ginamit sa Mga Awit at Kawikaan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang antitype sa Bibliya?

Ano ang antitype sa Bibliya? Ano ang ilan sa mga antitype sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang apokripal na ebanghelyo?

Ano ang apokripal na ebanghelyo? Dapat bang isama sa Bibliya ang apokripal na ebanghelyo? Bakit ang apokripal na ebanghelyo ay tinanggihan ng unang simbahan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Apocrypha / Deuterocanonical na mga aklat?

Ang Apocryphal / Deuterocanonical (Deuterocanon) na mga aklat ba ay kabilang sa Bibliya? Bakit mas maraming libro ang Catholic Bible kaysa sa Protestant Bible?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Apocryphon ni Juan?

Ano ang Apocryphon ni Juan? Dapat bang isama sa Bibliya ang Apocryphon ni Juan? Bakit ang Apocryphon ni Juan ay tinanggihan ng unang simbahan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang susi sa pagkakapit ng Bibliya sa aking buhay?

Ano ang susi sa pagkakapit ng Bibliya sa aking buhay? Paano ko mailalapat ang Salita ng Diyos sa aking pang-araw-araw na buhay?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Aramaic Primacy?

Ano ang Aramaic Primacy? Ang Bagong Tipan ba ay orihinal na isinulat sa Aramaic? Ano ang Peshitta? Ano ang Peshitta Primacy?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Bel at ang Dragon?

Ano ang Bel at ang Dragon? Dapat bang nasa Bibliya si Bel at ang Dragon? Bakit hindi kasama sa mga Bibliyang Protestante si Bel at ang Dragon?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang bendisyon sa Bibliya?

Ano ang bendisyon sa Bibliya? Ano ang ilan sa mga tanyag na bendisyon sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Berean Study Bible (BSB)?

Ano ang Berean Study Bible (BSB)? Ang Berean Study Bible ba ay isang mahusay at tumpak na salin ng Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang Bibliya ba ay naglalaman ng alegorya?

Ang Bibliya ba ay naglalaman ng alegorya? Ano ang ilan sa mga alegorya sa Bibliya? Dapat bang bigyang-kahulugan ang ilang bahagi ng Bibliya sa alegorya?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano natin malalaman kung anong mga bahagi ng Bibliya ang kumakapit sa atin ngayon?

Paano natin malalaman kung anong mga bahagi ng Bibliya ang kumakapit sa atin ngayon? Aling mga bahagi ng Bibliya ang direktang nauugnay sa atin ngayon?

Magbasa Nang Higit Pa

Sino ang mga may-akda ng mga aklat ng Bibliya?

Sino ang mga may-akda ng mga aklat ng Bibliya? Sino ang sumulat ng mga aklat ng Bibliya? Gaano karaming iba't ibang mga taong may-akda ng Bibliya ang naroon?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Bibliya sa Pangunahing Ingles (BBE)?

Ano ang Bibliya sa Pangunahing Ingles (BBE)? Ang Bibliya ba sa Basic English ay isang mahusay at tumpak na pagsasalin ng Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa
Top