Kategorya: Apologetics

Kung kinamumuhian ng Diyos ang pagpapalaglag, bakit Niya pinahihintulutan ang pagkakuha?

Kung kinamumuhian ng Diyos ang pagpapalaglag, bakit Niya pinahihintulutan ang pagkakuha? Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang ectopic na pagbubuntis at iba pang uri ng pagkakuha?

Magbasa Nang Higit Pa

Ginawa ba ng Diyos sina Adan at Eva, hindi sina Adan at Steve na isang magandang argumento laban sa homoseksuwalidad?

Ginawa ba ng Diyos sina Adan at Eva, hindi sina Adan at Steve na isang magandang argumento laban sa homoseksuwalidad? Dapat bang sabihin ng mga Kristiyano, ginawa ng Diyos sina Adan at Eva, hindi sina Adan at Steve?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mga argumento ng priori, posteriori, at fortiori?

Ano ang mga argumento ng priori, posteriori, at fortiori? Paano ginagamit ang mga ganitong uri ng argumento sa mga pilosopikal na talakayan?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano sinusuportahan ng arkeolohiya ang Bibliya?

Paano sinusuportahan ng arkeolohiya ang Bibliya? Sinusuportahan ba ng arkeolohikong ebidensiya ang mga turo ng Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Atenism?

Ano ang Atenism? Ang Hudaismo o Kristiyanismo ba ay humiram sa Atenismo? Ang mga sinaunang Hebreo ba ay kinopya ang mga alamat ng Egypt upang maimbento ang mga ideya ni Yahweh at Moses?

Magbasa Nang Higit Pa

Maaari bang maging mabuting tao ang isang ateista?

Maaari bang maging mabuting tao ang isang ateista? Mayroon bang anumang batayan kung saan ang isang ateista ay maaaring bumuo ng moralidad?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang mga ateista ba ay mas matalino kaysa sa mga mananampalataya?

Ang mga ateista ba ay mas matalino kaysa sa mga mananampalataya? Bakit parang karamihan sa mga matalinong tao ay mga ateista?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ilang kapana-panabik na pagtuklas sa arkeolohiya ng Bibliya?

Ano ang ilang kapana-panabik na pagtuklas sa arkeolohiya ng Bibliya? Anong arkeolohikal na ebidensya ang mayroon para sa mga pangyayari sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Christian apologetics?

Ano ang Christian apologetics? Kailangan bang maging handa ang lahat ng Kristiyano na ipagtanggol ang pananampalatayang Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ilang halimbawa ng paikot na pangangatwiran sa mga isyung pinagtatalunan ng mga Kristiyano?

Ano ang ilang halimbawa ng paikot na pangangatwiran sa mga isyung pinagtatalunan ng mga Kristiyano? Mayroon bang panahon na ang pabilog na pangangatwiran ay wasto?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mga cosmological argument para sa pagkakaroon ng Diyos?

Ano ang mga cosmological argument para sa pagkakaroon ng Diyos? Mapapatunayan ba ang pag-iral ng Diyos? Bakit ako maniniwala na may Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sumpa ni Jeconias?

Ano ang sumpa ni Jeconias? Ang sumpa ba ni Jeconiah ay nakakaapekto kay Jesus bilang Mesiyas?

Magbasa Nang Higit Pa

Mayroon bang anumang katotohanan sa The Da Vinci code?

Mayroon bang anumang katotohanan sa The Da Vinci code? Si Jesus ba ay kasal kay Maria Magdalena? Saan nagmula ang lahat ng mga nakatutuwang teorya ng pagsasabwatan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang dekonstruksyon? Ano ang ibig sabihin kapag sinabi ng mga tao na sinisira nila ang kanilang pananampalataya?

Ano ang dekonstruksyon? Ano ang ibig sabihin kapag sinabi ng mga tao na sinisira nila ang kanilang pananampalataya? Ano ang espirituwal na dekonstruksyon?

Magbasa Nang Higit Pa

Tinatawag ba ng Bibliya ang mga Kristiyano upang ipagtanggol ang pananampalataya?

Ang Bibliya ba ay tumatawag sa mga Kristiyano upang ipagtanggol ang pananampalataya / makipagtalo para sa pananampalataya? Kailangan bang maging handa ang lahat ng Kristiyano na ipagtanggol ang pananampalatayang Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

Nilikha ba ng Diyos ang uniberso?

Nilikha ba ng Diyos ang uniberso? Paano dapat tingnan ng mga Kristiyano ang teoryang 'Grand Design' ni Stephen Hawking?

Magbasa Nang Higit Pa

Isinakripisyo ba ng Diyos ang Kanyang sarili sa Kanyang sarili upang iligtas tayo mula sa Kanyang sarili dahil sa isang panuntunan na Kanyang ginawa sa Kanyang sarili?

Isinakripisyo ba ng Diyos ang Kanyang sarili sa Kanyang sarili upang iligtas tayo mula sa Kanyang sarili dahil sa isang panuntunan na Kanyang ginawa sa Kanyang sarili? Maaari bang mapabulaanan ang maling pagkaunawang ito sa Kristiyanismo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ilang hindi maikakaila na mga halimbawa ng interbensyon ng Diyos?

Ano ang ilang hindi maikakaila na mga halimbawa ng interbensyon ng Diyos? Mapapatunayan ba na ang Diyos ay nakikialam sa mga gawain ng mundo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang ilan ba sa mga Kawikaan ay kinopya mula sa Instruksyon ni Amenemope?

Ang ilan ba sa mga Kawikaan ay kinopya mula sa Instruksyon ni Amenemope? Ang lahat ba o ilan sa Kawikaan 22:17-24:22 ay kinopya mula sa Instruksyon ni Amenemope?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang argumento ng Invisible Pink Unicorn?

Ano ang argumento ng Invisible Pink Unicorn? Dahil ang pagkakaroon ng isang invisible pink unicorn ay hindi maaaring pabulaanan, ang paniniwala sa isang IPU ay kasing-bisa ng paniniwala sa Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa
Top