Kategorya: Mga Anghel At Demonyo

Si Lucifer ba ay Satanas?

Si Lucifer ba ay Satanas? Ang pagbagsak ba ni Lucifer ay naglalarawan kay Satanas? Bakit nagpasiya si Satanas na maghimagsik laban sa Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mga marine spirit?

Ano ang mga marine spirit? May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa mga espiritu ng dagat?

Magbasa Nang Higit Pa

Sino si Michael ang arkanghel?

Sino si Michael ang arkanghel? Si Michael lang ba ang arkanghel? Saan binanggit ng Bibliya si Michael na arkanghel?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin na ang mga anghel ay mga espiritung naglilingkod (Hebreo 1:14)?

Ano ang ibig sabihin na ang mga anghel ay mga espiritung naglilingkod? Ano ang kahulugan ng Hebreo 1:14?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mga pangalan ng mga anghel sa Bibliya?

Ano ang mga pangalan ng mga anghel sa Bibliya? Ilang anghel ang pinangalanan sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mga pangalan ni Satanas?

Ano ang mga pangalan ni Satanas? Ano ang iba't ibang pangalan na ibinigay kay Satanas sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Mayroon bang mga inapo ng mga Nephilim sa mundo ngayon?

Mayroon bang mga inapo ng mga Nephilim sa mundo ngayon? Posible bang may mga Nephilim sa mundo ngayon?

Magbasa Nang Higit Pa

Sino / ano ang mga Nephilim?

Sino / ano ang mga Nephilim? Ang mga anak ba ng Diyos at mga anak na babae ng mga tao ay nagbunga ng lahi ng mga mala-anghel na inaanak?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang mga demonyo ba ay mga espiritung walang katawan ng mga Nephilim?

Ang mga demonyo ba ay mga espiritung walang katawan ng mga Nephilim? Ano ang nangyari sa mga espiritu ng mga Nefilim pagkatapos nilang mawasak sa baha?

Magbasa Nang Higit Pa

Nahulog ba ang ikatlong bahagi ng mga anghel kasama si Lucifer?

Nahulog ba ang ikatlong bahagi ng mga anghel kasama si Lucifer? Sinasabi ba ng Bibliya kung gaano karaming mga anghel ang naghimagsik kay Satanas, na naging mga demonyo?

Magbasa Nang Higit Pa

Itinataguyod o ipinagbabawal ba ng Bibliya ang pagdarasal sa mga anghel?

Itinataguyod o ipinagbabawal ba ng Bibliya ang pagdarasal sa mga anghel? May mali ba sa pagdarasal sa anghel, paghingi ng tulong sa anghel?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mga pamunuan at kapangyarihan?

Ano ang mga pamunuan at kapangyarihan? Mga demonyo ba ang mga kapangyarihan at pamunuan na binanggit sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano natin nakikilala ang isang psychological disorder mula sa pagkakaroon ng demonyo?

Paano natin nakikilala ang isang psychological disorder mula sa pagkakaroon ng demonyo? Marami ba sa mga sakit na sikolohikal ang talagang resulta ng pagkakaroon ng demonyo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang layunin ng mga anghel?

Ano ang layunin ng mga anghel? Para sa anong layunin nilikha ng Diyos ang mga anghel ayon sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang espiritu ng sawa?

Ano ang espiritu ng sawa? May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa espiritu ng sawa?

Magbasa Nang Higit Pa

Sino ang mga Repaim?

Sino ang mga Repaim? Ang mga Repaim ba ay may kaugnayan sa mga Nefilim? Ang mga Repaim ba ay literal na higante?

Magbasa Nang Higit Pa

May access pa ba si Satanas sa Langit?

May access pa ba si Satanas sa Langit? Bakit pinahihintulutan ng Diyos si Satanas na makapasok sa Langit, gaya ng nakatala sa Bibliya? Akala ko ang Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng kasalanan sa Kanyang presensya.

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit inisip ni Satanas na kaya niyang talunin ang Diyos?

Bakit inisip ni Satanas na kaya niyang talunin ang Diyos? hindi ba alam ni Satanas na ang kanyang pakikipagdigma sa Diyos ay isang nawawalang dahilan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang satanic ritual abuse?

Ano ang satanic ritual abuse? Ang pang-aabuso ba ng ritwal ni satanas ay tunay na bagay? Ano ang magiging mga palatandaan ng pang-aabuso sa ritwal ni Satanas?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang hitsura ni Satanas?

Nagbibigay ba ang Bibliya ng pisikal na paglalarawan kay Satanas at sa mga demonyo? Ano ang hitsura ni Satanas? Ano ang hitsura ng mga demonyo?

Magbasa Nang Higit Pa
Top