Kategorya: Mga Anghel At Demonyo

May awtoridad ba ang mga Kristiyano na mag-utos sa mga anghel?

May awtoridad ba ang mga Kristiyano na mag-utos sa mga anghel? Maaari bang sabihin/hilingin ng mga Kristiyano sa mga anghel na gumawa ng isang bagay, o ang Diyos lamang ang makakagawa niyan?

Magbasa Nang Higit Pa

Maaari bang mamatay ang mga anghel?

Maaari bang mamatay ang mga anghel? Pwede bang masaktan ang mga anghel? Kung ang mga anghel ay hindi magagawa o masaktan, ano ang silbi ng kanilang pakikibaka laban sa mga demonyo?

Magbasa Nang Higit Pa

Maaari bang magparami ang mga anghel?

Maaari bang magparami ang mga anghel? Maaari bang magpakasal ang mga anghel? Magagawa ba ng mga anghel ang mga supling?

Magbasa Nang Higit Pa

Posible bang makipagkasundo sa diyablo?

Posible bang makipagkasundo sa diyablo? May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa pakikipagkasundo sa diyablo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang espiritung Delilah?

Ano ang espiritung Delilah? May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa isang espiritung Delilah?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ministeryo ng pagpapalaya, at ito ba ay biblikal?

Ano ang ministeryo ng pagpapalaya, at ito ba ay biblikal? Ang ministeryo sa pagpapalaya ay isang kinakailangang bahagi ng buhay Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga himala ng demonyo/satanas?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga himala ng demonyo/satanas? Kung si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay maaaring gumawa ng mga himala, paano natin malalaman kung ano ang tunay na mga himala mula sa Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pang-aapi ng demonyo?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pang-aapi ng demonyo? Ano ang pagkakaiba ng pagiging sinapian ng demonyo at inaapi ng demonyo?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano malalampasan ang mga kuta ng demonyo?

Paano malalampasan ang mga kuta ng demonyo? Ano ang kuta ng demonyo? Paano makakamit ng isang Kristiyano ang tagumpay laban sa mga demonyo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin na ang pangalan ng demonyo ay Legion?

Ano ang ibig sabihin na ang pangalan ng demonyo ay Legion? Ang demonyo ba ng mga Gerasenes ay sinapian ng isang hukbo ng mga demonyo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkakaroon ng demonyo?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-aari ng demonyo / pag-aari ng demonyo? May mga tao pa rin ba ang mga demonyo sa ngayon?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga demonyo?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga demonyo? Saan nagmula ang mga demonyo? Fallen angels ba ang mga demonyo? Bakit naghimagsik ang mga demonyo laban sa Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Sino ang mapangwasak na anghel?

Sino ang mapangwasak na anghel? Ano ang papel ng mapanirang anghel? Saan binanggit ng Bibliya ang mapangwasak na anghel?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang diyablo ba ay isang tao o isang personipikasyon ng kasamaan?

Ang diyablo / Satanas ba ay isang tao o isang puwersa / personipikasyon ng kasamaan? Umiiral ba talaga si Satanas?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang banal na konseho?

Ano ang banal na konseho? Bakit may anumang gamit o kailangan ang Diyos para sa isang konseho? Anong mga espirituwal na nilalang ang mga miyembro ng banal na konseho?

Magbasa Nang Higit Pa

May mga anghel ba?

May mga anghel ba? Mayroon bang anumang ebidensya para sa pagkakaroon ng mga anghel? Mapapatunayan ba ang pagkakaroon ng mga anghel?

Magbasa Nang Higit Pa

May mga kaluluwa ba ang mga anghel?

May mga kaluluwa ba ang mga anghel? Dahil ang mga anghel ay mga espiritung nilalang, at walang pisikal na katawan, mayroon ba silang mga kaluluwa?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mga elemental na espiritu?

Ano ang mga elemental na espiritu? May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa mga elemental na espiritu?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kundalini spirit?

Ano ang kundalini spirit? May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa espiritung kundalini?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang espiritu ng leviathan?

Ano ang espiritu ng leviathan? May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa espiritu ng leviathan?

Magbasa Nang Higit Pa
Top