Kategorya: Mga Anghel At Demonyo

Ano ang espiritu ni Absalom?

Ano ang espiritu ni Absalom? May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa espiritu ni Absalom?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang espiritu ng Ahab?

Ano ang espiritu ng Ahab? May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa espiritu ni Ahab?

Magbasa Nang Higit Pa

Mayroon bang anghel na nagngangalang Ariel sa Bibliya?

Mayroon bang anghel na nagngangalang Ariel sa Bibliya? Saan nagmula ang ideya ng isang anghel na nagngangalang Ariel?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa anghel na si Gabriel?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa anghel na si Gabriel? Ano ang papel ng anghel Gabriel sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Sino ang anghel ng Panginoon?

Sino ang anghel ng Panginoon? Ang anghel ba ng Panginoon ay isang pre-incarnate na pagpapakita ni Hesukristo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Angelology?

Ano ang Angelology? Ano ang doktrina ng mga anghel? Ano ang itinuturo sa atin ng Bibliya tungkol sa mga anghel?

Magbasa Nang Higit Pa

May free will ba ang mga anghel?

May free will ba ang mga anghel? May pagpipilian ba ang mga anghel kung susundin nila ang Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

May mga anghel ba sa atin?

May mga anghel ba sa atin? Nagpapakita ba ang mga anghel sa mga tao ngayon? Ano ang ibig sabihin ng aliwin ang mga anghel?

Magbasa Nang Higit Pa

Nagpapakita ba ang mga anghel sa mga tao ngayon?

Nagpapakita ba ang mga anghel sa mga tao ngayon? Ano ang ibig sabihin ng aliwin ang mga anghel na hindi nalalaman?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga anghel?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga anghel? Anong uri ng relasyon mayroon tayo sa mga anghel ayon sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Kung ang mga anghel at mga demonyo ay hindi maaaring mamatay, ano ang silbi ng kanilang pakikibaka?

Kung ang mga anghel at mga demonyo ay hindi maaaring mamatay, ano ang silbi ng kanilang pakikibaka? Kung ang mga anghel at mga demonyo ay walang kamatayan, bakit sila nag-abala sa pakikipaglaban sa isa't isa?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang mga anghel ba ay lalaki o babae?

Ang mga anghel ba ay lalaki o babae? May kasarian ba ang mga anghel? Bakit parang laging lalaki ang mga anghel?

Magbasa Nang Higit Pa

Bakit pinahintulutan ng Diyos si Satanas at ang mga demonyo na magkasala?

Bakit pinahintulutan ng Diyos si Satanas at ang mga demonyo na magkasala? Bakit nagpasiya si Satanas na maghimagsik laban sa Diyos?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang mga anghel ba ay kumakanta?

Ang mga anghel ba ay kumakanta? May sinasabi ba ang Bibliya tungkol sa pag-awit ng mga anghel?

Magbasa Nang Higit Pa

Mayroon bang arkanghel (o anghel) na nagngangalang Uriel?

Mayroon bang arkanghel na nagngangalang Uriel? Binabanggit ba ng Bibliya ang isang anghel na nagngangalang Uriel?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang Anunnaki ba sa Epiko ni Gilgamesh ang mga Nephilim na binanggit sa Bibliya?

Sino ang Anunnaki sa Epiko ni Gilgamesh? Sila ba ang mga Nephilim na binanggit sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mga arkanghel?

Ano ang mga arkanghel? Ano ang tungkulin ng arkanghel ayon sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Christian Demonology?

Ano ang Christian Demonology? Ano ang doktrina ng mga demonyo? Ano ang itinuturo sa atin ng Bibliya tungkol sa mga demonyo?

Magbasa Nang Higit Pa

Maaari bang sinapian ng demonyo ang isang Kristiyano?

Maaari bang sinapian ng demonyo ang isang Kristiyano? Mademonyo ba ang isang Kristiyano? Pahihintulutan ba ng nananahan na Banal na Espiritu ang isang Kristiyano na manirahan din sa isang demonyo?

Magbasa Nang Higit Pa

Maaari bang magsagawa ng exorcism ang isang Kristiyano ngayon?

Ano ang exorcist? Maaari bang magsagawa ng exorcism ang isang Kristiyano ngayon? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapalayas ng mga demonyo? May mga tao pa rin ba ang mga demonyo sa ngayon?

Magbasa Nang Higit Pa
Top