Mga Sikat Na Tanong

Ano ang Salvation Army, at ano ang pinaniniwalaan nila?

Ano ang Salvation Army, at ano ang pinaniniwalaan nila? Kristiyanismo

Ano ang Salvation Army, at ano ang pinaniniwalaan nila? Ang Salvation Army ba ay isang simbahan, isang denominasyon, o isang organisasyon?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang ibig sabihin ng maging nakatuon sa pagkawasak?

Ano ang ibig sabihin ng maging nakatuon sa pagkawasak? Mga Aklat Ng Bibliya

Ano ang ibig sabihin ng maging nakatuon sa pagkawasak? Sa ilalim ng anong mga kalagayan ang isang bagay ay iuukol sa pagkawasak?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang espirituwal na metapisika?

Ano ang espirituwal na metapisika? Mga Maling Paniniwala

Ano ang espirituwal na metapisika? Ano ang metaphysic? Paano nakikipag-ugnay ang metapisiko na pag-iisip sa espirituwalidad?

Magbasa Nang Higit Pa
Buod ng Aklat ni Jonas

Buod ng Aklat ni Jonas Pagsusuri Sa Bibliya

Maaari mo bang ibuod ang Aklat ni Jonas? Sino ang sumulat kay Jonah? Tungkol saan ang Aklat ni Jonas?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang Pundamentalismo?

Ano ang Pundamentalismo? Kasaysayan Ng Kristiyano

Ano ang Pundamentalismo? Ang Pundamentalismo ba ay isang kilusang pampulitika o isang posisyong teolohiko? Ano ang mga batayan ng pananampalatayang Kristiyano?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang ibig sabihin ng Bibliya kapag sinabi nito, Huwag humatol?

Ano ang ibig sabihin ng Bibliya kapag sinabi nito, Huwag humatol? Pangkasalukuyan

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paghatol sa iba? Ipinagbabawal ba ng Bibliya ang paghatol sa iba sa lahat ng pagkakataon?

Magbasa Nang Higit Pa
Paano naging lampara sa aking mga paa ang Salita ng Diyos (Awit 119:105)?

Paano naging lampara sa aking mga paa ang Salita ng Diyos (Awit 119:105)? Mga Aklat Ng Bibliya

Paano naging lampara sa aking mga paa ang Salita ng Diyos? Ano ang kahulugan ng Awit 119:105? Paano binibigyang liwanag ng Salita ng Diyos ang ating landas?

Magbasa Nang Higit Pa
Gaano kataas si Goliath?

Gaano kataas si Goliath? Mga Aklat Ng Bibliya

Gaano kataas si Goliath? Talaga bang mahigit siyam na talampakan ang taas ni Goliath? Paano naging napakatangkad ni Goliath?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pangkukulam?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pangkukulam? Mga Kulto At Relihiyon

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pangkukulam? Bakit ang pangkukulam ay mahigpit na hinahatulan sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa
Mali ba sa mag-asawa na makipagtalik para lang sa kasiyahan?

Mali ba sa mag-asawa na makipagtalik para lang sa kasiyahan? Mga Relasyon

Mali ba sa mag-asawa na makipagtalik para lang sa kasiyahan? Ang pagpaparami ba ang tanging tunay na layunin at halaga ng sex?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtitiyaga?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtitiyaga? Buhay

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtitiyaga? Paano ako makakahanap ng pasensya sa mahihirap na kalagayan sa pamamagitan ng aking kaugnayan kay Kristo?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang pinakamatandang aklat sa Bibliya?

Ano ang pinakamatandang aklat sa Bibliya? Bibliya

Ano ang pinakamatandang aklat sa Bibliya? Aling aklat ng Bibliya ang unang naisulat?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang nangyari sa Konseho ng Laodicea?

Ano ang nangyari sa Konseho ng Laodicea? Kasaysayan Ng Kristiyano

Ano ang nangyari sa Konseho ng Laodicea? Anong mga isyu sa doktrina ang tinalakay sa Konsilyo ng Laodicea?

Magbasa Nang Higit Pa
Paano ko titigil ang pagdududa kay Hesus?

Paano ko titigil ang pagdududa kay Hesus? Espirituwal Na Buhay

Paano ko titigil ang pagdududa kay Hesus? Naiintindihan ba ni Jesus kung kailan/kung nagdududa tayo sa Kanya? Paano ko malalampasan ang aking mga pagdududa tungkol kay Jesus?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang malayang pagpapasya ni Plantinga, at paano nito tinutugunan ang problema ng kasamaan?

Ano ang malayang pagpapasya ni Plantinga, at paano nito tinutugunan ang problema ng kasamaan? Pananaw Sa Mundo

Ano ang malayang pagpapasya ni Plantinga, at paano nito tinutugunan ang problema ng kasamaan? Ang pagtatanggol ba ng malayang kalooban ay sapat na paliwanag sa problema ng kasamaan?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang maringal na maramihan, at paano ito ginagamit sa Bibliya?

Ano ang maringal na maramihan, at paano ito ginagamit sa Bibliya? Bibliya

Ano ang maringal na maramihan, at paano ito ginagamit sa Bibliya? Ang Diyos ba ay nagsasalita tungkol sa Kanyang sarili bilang 'tayo' at 'tayo' na mga halimbawa ng maringal na maramihan?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa empatiya?

Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa empatiya? Mga Talata Sa Bibliya Tungkol Sa...

Ano ang ilang mga talata sa Bibliya tungkol sa empatiya? Ano ang ilan sa pinakakilalang mga talata sa Bibliya tungkol sa empatiya?

Magbasa Nang Higit Pa
Ano ang kahulugan ng mga binuhay sa kamatayan ni Jesus (Mateo 27:52-53)?

Ano ang kahulugan ng mga binuhay sa kamatayan ni Jesus (Mateo 27:52-53)? Panginoong Hesukristo

Ano ang kahulugan ng mga binuhay sa kamatayan ni Jesus (Mateo 27:52-53)? Ang mga taong nabuhay na mag-uli na kasama ni Jesus ay namatay muli?

Magbasa Nang Higit Pa


Inirerekumendang

Top